I. Allmänna bestämmelser

§ 1

I dessa regler för presentkortet Topdelar.se ska följande villkor förstås:

• Villkor - ett dokument som anger villkoren för att köpa presentkort i onlinebutiken och reglerna för deras genomförande.
• Topdelar.se presentkort - en presentkort i elektronisk form, utfärdat till innehavaren, berättigande till enstaka eller flera köp i Topdelar.se onlinebutik inom den beloppsgräns som anges på presentkortet.
• Kund / köpare - en person som köper ett presentkort i utbyte mot att förse emittenten med medel till ett belopp som motsvarar presentkortets värde. Köpet sker för att kunna använda det personligen eller för att överföra det till en annan användare.
• Användare - varje innehavare av ett presentkort som presenterar det för att lösa in på Topdelar.se butik - en webbutik på webbplatsen Topdelar.se
• Korg - en plats i webbutiken där de varor som kunden valt från det tillgängliga sortimentet samlas in.
• Varor - alla artiklar som säljs i butiken Topdelar.se


§ 2

1. Reglerna definierar villkoren för utfärdande och användning av presentkortet.

2. Reglerna finns på webbplatsen Topdelar.se

 

II. Utfärdandet av ett Topdelar.se presentkort

§ 3

1. Presentkortet kan köpas via nätbutiken Topdelar.se
2. Villkoret för att utfärda ett presentkort till kunden är att lägga till kortet med vald prisvariant i korgen.
3. Presentkortet akriveras efter ett avslutad köp och betalning för beställningen som kunden gjort i butiken, som innehåller presentkortet i korgen.
4. Aktivering sker när köparens presentkort skickas till den e-postadress som anges vid beställningen.

5. Utgivaren förbinder sig att leverera presentkortet till köparen via e-post och sedan lösa in det i butiken Topdelar.se
6. Det är möjligt att köpa valfritt antal presentkort i enlighet med kundens beställning.
7. På köparens begäran utfärdar utgivaren ett icke-skattemässigt dokument som bekräftar köpet och det köpta presentkortets nominella värde.

 

§ 4

1. Presentkortet är giltigt i 12 månader från utfärdandedatumet.
2. Presentkortets värde uttrycks i SEK.
3. Förläggaren kan genomföra och avbryta kampanjer, inklusive särskilt utfärdande av presentkort med en annan giltighetstid än den som anges i avsnittet. 1 i denna punkt. Detta påverkar inte giltighetsperioden för tidigare utfärdade presentkort.
4. Köparen av ett presentkort avser att ingå ett avtal för användning av ett presentkort mellan emittenten och köparen.


III. Regler för användning av Topdelar.se presentkort

§ 5

1. Presentkortet ger sin användare rätt att betala för de varor som erbjuds i Topdelar.se onlinebutik.

2. Presentkortet täcker inköp av de valda och samlade varorna i korgen, samt kostnaden för att frakta de varor som debiteras när du väljer de alternativ som finns tillgängliga i butiken.
3. Användaren löser in presentkortet genom att ange presentkortets nummer i lämpligt fält i transaktionsöversiktsfasen under köpet.
4. Användaren kan använda presentkortet många gånger tills pengarna som ackumulerats på det, som härrör från värdet på det köpta kortet, är förbrukade eller till dess utgångsdatum.
4. Betalning med ett presentkort är endast möjligt upp till värdet av det innehavda kortet.
5. Om värdet på de köpta varorna överstiger presentkortets nuvarande värde är användaren skyldig att betala skillnaden mellan priset och värdet på presentkortet med andra betalningsmetoder som finns tillgängliga i butiken.
6. Om priset på de varor som köpts med presentkortet är lägre än värdet av de återstående medlen på presentkortet har användaren inte rätt att få resten i kontanter. Resten av pengarna finns kvar på presentkortet och kan användas för efterföljande köp, förutsatt att kortet är aktivt.
7. Inköp gjorda med ett presentkort kombineras med butikens rabatter för närvarande.


§ 6

1. Utgivaren kommer att vägra att använda Topdelar.se presentkort i händelse av:
a. Brist på pengar på presentkortet.
b. Otillräckliga medel på presentkortet för att köpa de varor som användaren valt.
c. I en situation där användaren vägrar en extra betalning eller det för närvarande inte är möjligt att betala den saknade delen av priset på det sätt som beskrivs i §5 punkt 4.
d. Presentkortets utgång.
e. Den tekniska omöjligheten att implementera presentkortet, i synnerhet: oförmågan att ansluta till förlagets IT-system.

2. Förläggaren ansvarar inte för konsekvenserna av oförmågan att lösa in presentkortet enligt § 6 avsnitt 1.


§ 7

1. De medel som ackumuleras på presentkortet ska inte bära ränta och återbetalas inte till kunden eller användaren, i synnerhet kan presentkortet inte bytas ut mot kontanter, helt eller delvis, och kan inte returneras till emittenten eller bytas mot andra kort, eller presentkort utfärdat av utgivaren.
2. Användaren får endast kontrollera presentvärdet på presentkortet med hjälp av vår hotline, tel +46762822134 eller via e-post genom att kontakta: kundservice@topdelar.se, samt via kontaktformuläret som finns tillgängligt på vår webbplats Topdelar.se
3. Presentkortet kan inte fyllas på. Du kan köpa ett annat av vilket värde som helst som finns på vår webbplats.

IV. Returnering av varor

§ 8

1. Varor som köpts i Topdelar.se - butiken med presentkortet kan returneras på de allmänna villkoren enligt de regler som finns i våra butiksregler.
2. Om användaren returnerar varorna som köpts med presentkortet görs återbetalningen till ett nytt presentkort med ett värde som är lika med värdet på de returnerade varorna.


V. Ansvar och klagomål avseende presentkortet


§ 9

1. Klagomål angående utfärdande, påfyllning och användning av ett presentkort kan skickas med hjälp av kontaktformuläret som finns på vår webbplats eller genom att ringa +46762822134 under hotlineens arbetstid.
2. Klagomålet bör innehålla kontaktuppgifter för den person som lämnar in klagomålet, så att vi kan svara, och en beskrivning av händelsen som grund för klagomålet.
3. Förläggaren svarar på klagomålet inom 14 dagar från mottagandet.


VI. Slutbestämmelser

§ 10

1. Användaren, genom att sätta in emittentens medel och samla in presentkortet via e-post, förklarar att han har läst dessa Regler, förstår dess innehåll, inte gör några invändningar mot det och åtar sig att följa dem.
2. Att utfärda ett presentkort till användaren utgör inte en försäljning som är föremål för skatt på varor och tjänster i den mening som avses i tillämpliga skatteregler. Användaren har, på begäran från utgivaren, senast när presentkortet utfärdas rätt att - som bevis på betalning till utgivaren av medel - endast få ett skriftligt kvitto från utgivaren, som inte utgör ett skattekvitto eller momsfaktura.
3. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna, men varje köpare / användare kommer att informeras om ändringen genom att publicera ett meddelande på butikens webbplats om ändringen som innehåller det ändrade innehållet i reglerna och vi kommer individuellt att informera registrerade användare om eventuella ändringar.


11 §

1. Administratören av de personuppgifter som köparna och användarna behandlar i samband med genomförandet av presentkortavtalet är utgivaren.
2. Utgivaren har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att köparnas och användarnas personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning om behandling och skydd av personuppgifter.
3. Personuppgifter behandlas för att möjliggöra utövandet av de rättigheter som anges i dessa föreskrifter. Att tillhandahålla personuppgifter är frivilligt men nödvändigt för att använda ovan nämnda behörigheter.